Om Centrerad Ridning

Centrerad Ridning (CR) är ett nytt sätt att uttrycka de klassiska principerna för ridning, genom att använda kroppsmedvetenhet, centrering och bildspråk, som har utvecklats av Sally Swift. Centrerad Ridning svarar på frågan “hur” när din instruktör talar om “vad” du ska göra för att kommunicera med din häst. Den kan ge dig ett nytt perspektiv både på ridning och på andra aspekter av ditt liv. Hur fungerar det?

Många människor är fångade i fällan av omedvetna vanor. Det sätt du använder din kropp på känns normalt och välbekant, även om du har vanemässiga beteendemönster som gör dig stel, sned eller ur balans. Naturligtvis känner och reagerar din häst på hur du använder din kropp, rätt eller felaktigt, vilket kan leda till missar i kommunikationen och obehag. Centrerad Ridning hjälper dig att bli mera medveten om din kropp och dess möjligheter. Du upptäcker inre balans, lugn och kontroll som möjliggör större frihet, smidighet och förmåga till koordination; din häst kommer att svara med bättre balans, hållning och framåtbjudning. Du och din häst blir ett och kan tillsammans njuta av en öppen kommunikation och lätthet i rörelserna.

Hur lär man sig Centrerad Ridning?

Centrerad Ridning använder sig både av uppsuttet arbete och avsuttna övningar (“markarbete”) skapade för att lära dig anatomi och funktion eller hur den mänskliga kroppen arbetar och samverkar med hästens rörelser och balans. Övningar från Alexander-tekniken, Tai Chi och andra discipliner hjälper till att utbilda hjärnan och kroppen till en högre grad av balans och integritet, med särskild tonvikt på hållning och rörelser. Allt arbete har praktiska tillämpningar inom din gren av ridning och för att lösa rid- eller träningsproblem. Att läsa böckerna Ett med hästen och Centrerad Ridning ger en god introduktion, men att ta lektioner för en utbildad CR-instruktör det bästa sättet att verkligen uppleva Centrerad Ridning och kunna tillämpa det i sin egen ridning.

Vem har nytta av Centrerad Ridning?

Centrerad Ridning hjälper ryttare att uppnå sitt eget och sin hästs bästa potential, tar bort rädsla, tvång och onödiga spänningar och hjälper ryttare att förstå hur de ska använda sin kropp bättre. Centrerad Ridning kan tillämpas på alla former av arbete med hästar och för alla typer av hästar eller ryttare. Centrerad Ridnings metoder har används av ryttare, tränare och instruktörer på alla nivåer, från nybörjare och promenadryttare till deltagare i Olympiska Spel. Centrerad Ridning används inom terapeutisk ridning och har hjälp många ryttare att fortsätta rida trots gamla skador eller kroniska sjukdomar. Men framförallt så är Centrerad Ridning fascinerande och roligt!

 

Vad är Centrerad Ridning®?


Den kan ge dig ett nytt perspektiv både på ridning och på andra aspekter av ditt liv. Hur fungerar det?

Kort sagt: med hjälp av din kropp, kan du presentera en rörelse för hästen, som denne sedan kan härma. Du lär dig kroppskontroll och kroppsmedvetenhet och kan därigenom påverka din häst med mjuka metoder, du lär dig att bli ett med hästen.

Centrerad ridning kommer att ge dig svaret på hur du ska gå tillväga för att kommunicera med din häst, och förhoppningsvis kommer det att ge dig ett helt nytt perspektiv på din ridning och samvaro med hästen!

Hur fungerar Centrerad Ridning?

Många människor har fastnat i ett visst rörelseschema. Man kan röra sig eller sitta snett och krokigt, men du uppfattar ändå inte att din kropp är obalanserad. När du rider, kommer hästen att uppfatta din obalans och risken är då att ni inte kan kommunicera på det vis du tänkt dig. Hästen går kanske och kompenserar din snedhet, och får själv ont i kroppen. Centrerad Ridning kan hjälpa dig att bli mer uppmärksam på din kropp och hur du kan använda den i ridningen. Du kommer att finna din balans och koordination och på det viset få en ökad glädje i ert samarbete!

Vad är grunden i Centrerad Ridning?

Mjuka ögon: ökar ditt synfält, minskar spänningar och hjälper dig till ökad medvetenhet om omgivningen.
Korrekt andning: gör dig mer avslappnad och gör att du får en lägre tyngdpunkt i din kropp.
Kroppsbalansering: hjälper dig att finna en säker och stabil sits i alla gångarter.
Byggklossar: genom att placera alla “bitar” av din kropp rätt, får du optimal balans i ridningen.

Allt detta resultera i ökad förståelse för hur du och din häst rör sig och hur ni kan uppnå ett optimalt samarbete.


Hur lär man sig Centrerad Ridning?

Ridundervisningen sker både med och utan häst. De “avsuttna” lektionerna strävar efter att lära dig hur människokroppen fungerar och interagerar med hästens rörelser.Övningar och rörelser används som förberedelser till de uppsuttna lektionerna.

 

Många människor är fångade i fällan av omedvetna vanor. Det sätt du använder din kropp på känns normalt och välbekant, även om du har vanemässiga beteendemönster som gör dig stel, sned eller ur balans. Naturligtvis känner och reagerar din häst på hur du använder din kropp, rätt eller felaktigt, vilket kan leda till missar i kommunikationen och obehag. Centrerad Ridning hjälper dig att bli mera medveten om din kropp och dess möjligheter. Du upptäcker inre balans, lugn och kontroll som möjliggör större frihet, smidighet och förmåga till koordination; din häst kommer att svara med bättre balans, hållning och framåtbjudning. Du och din häst blir ett och kan tillsammans njuta av en öppen kommunikation och lätthet i rörelserna.

 

Hur lär man sig Centrerad Ridning?

Centrerad Ridning använder sig både av uppsuttet arbete och avsuttna övningar (“markarbete”) skapade för att lära dig anatomi och funktion eller hur den mänskliga kroppen arbetar och samverkar med hästens rörelser och balans


Vilka har nytta av att lära sig Centrerad Ridning?

Alla! Centrerad Ridning hör inte till någon särskild disciplin, inte heller behöver man ha ridit i ett visst antal år eller ha en viss sorts hästras. Centrerad Ridning kommer att hjälpa dig att utvecklas och att få bort spänningar. Det är både roligt och fascinerande !

Om Centrerad Ridning:

Sally Swift, författare till boken “Ett med hästen” samt “Centrerad Ridning” utvecklade denna metod. Idag finns det tränare som undervisar i tekniken runt om i hela världen, och alla har de samma mål; att föra vidare Sally Swifts arbete och tankar kring ridning.