Om Natural Horsemanship

NH, eller Natural Horsemanship, Naturligt Hästmannaskap, är ett vitt begrepp och det finns lika många skolor som användare.

De tankar som ligger bakom mitt sätt att arbeta är: